ZÁVODNÍ TÝMY

ZÁVODNÍ TÝMY

Aktuální seznam závodních týmů JKMB pro právě probíhající sezónu

SPORTOVNÍ KLUBFITSTUDIO JKMB
JUMPING KANGAROOS MLADÁ BOLESLAV/SPORTOVNÍ KLUB/KLUB/ZÁVODNÍ TÝMY

FUNK HIP-HOP VF

Bázlerová Evelína
Hájková Adéla
Míšek Jan
Rosenbergová Aneta
Staňková Lucie
Vajcová Karolína

SPORTOVNÍ AEROBIK

Babáková Dominika
Gajdošová Natália
Hájková Adéla
Hartmannová Ema
Míšek Jan
Noskovičová Nela
Roubíčková Natálie
Sivach Sofie
Staňková Lucie
Šenkýřová Kateřina
Veberová Ella
Vondrlíková Aneta
Závršanová Adéla
Žahourková Ema
Žahourková Veronika

FUNK HIP-HOP VF DĚTI

Babáková Dominika
Dlabola Oliver
Gajdošová Natália
Hartmannová Ema
Koklesová Pavla
Kvaková Linda
Kvaková Tereza
Roubíčková Natálie
Sivach Sofie
Sivach Veronika
Šenkýřová Kateřina
Trhoň Štěpán
Veberová Ella
Vondrlíková Aneta
Závršanová Adéla
Žahourková Veronika

JKMB GYMNASTIKA

Bázlerová Evelína
Hájková Adéla
Míšek Jan
Staňková Lucie
Vajcová Karolína

JKMB GYMNASTIKA DĚTI

Babáková Dominika
Fišerová Barbora
Fišerová Kateřina
Gajdošová Natália
Hartmannová Ema
Hlavová Ema
Koklesová Pavla
Noskovičová Nela
Roubíčková Natálie
Sivach Sofie
Svobodová Kateřina
Šenkýřová Kateřina
Veberová Ella
Vondrlíková Aneta
Závršanová Adéla
Žahourková Ema
Žahourková Veronika 

JKMB FITNESS AEROBIK DĚTI

Hartmannová Ema
Roubíčková Natálie
Babáková Dominika
Veberová Ella
Vondrlíková Aneta
Žahourková Veronika