FISAF

ČESKÝ SVAZ AEROBIKU A FITNESS FISAF.cz

náš významný partner

Soutěže a vzdělávání od profesionálů s obrovským renomé a dlouhou tradicí

 

SPORTOVNÍ KLUBFITSTUDIO JKMB
JUMPING KANGAROOS MLADÁ BOLESLAV/SPORTOVNÍ KLUB/KLUB/FISAF

LOGO FISAF

Český svaz aerobiku a fitness FISAF.cz patří mezi nejaktivnější sportovní svazy v ČR. Sdružuje na 80 sportovních klubů, 2 500 aktivních členů a každoročně pořádá přibližně 40 sportovních soutěží. Jeho reprezentační týmy patří mezi nejúspěšnější na světě. Díky Škole fitness profesionálů FISAF.cz je předním českým poskytovatelem národně i mezinárodně uznávaného fitness vzdělávání, nejstarší vzdělávací organizací v oblasti fitness a zaštiťuje celorepublikové osvětové projekty Děti na startu a Česko se hýbe. Více informací je k dispozici na www.fisaf.cz 

Co by Vás na Svazu mohlo nejvíc zajímat a co k našemu závodění určitě potřebujeme?

Antidoping

Ctíme sportovní etiku a řídíme se, v souladu s filozofií FISAF.cz, pravidly antidopingové politiky. V příloze na konci stránky najdete aktuální seznam zakázaných látek.

 

Antidoping - zakázané látky
Aktuální seznam zakázaných látek